Dni Literatury Dziecięcej

Od 1 do 11 czerwca 2016 w Abecadle i pozostałych filiach MBP w Olsztynie odbywały się zajęcia, spotkania, warsztaty przygotowane w ramach Dni Literatury Dziecięcej “Warmiński  kalejdoskop BAJEK”. Czytelnicy Abecadła obejrzeli spektakl Teatru Korzunowiczów “Legenda o Warmii”,  w sobotę 04.06. członkowie Zespołu Pieśni i Tańca “Kortowo” zaprosili dzieci na warsztaty tańca ludowego, na zajęciach plastycznych powstały warmińskie symbole: baba pruska i kłobuk, maluszki z Bajkoteki Malucha i Bajkowego Przedszkola obejrzały inscenizację warmińskiej legendy “O małej żniwiarce i sierpniowej nocy”, nawet w Parku Centralnym w czasie Czytania w Altanie odwiedziły nas warmińskie kłobuki.

warminskiban-1