Książki dla rodziców

Księgozbiór dla rodziców ma pomóc dorosłym opiekunom zrozumieć dziecko i jego potrzeby, ma też ułatwić rodzicom znalezienie rozwiązań w sytuacjach trudnych spowodowanych np. chorobą, dysfunkcjami, szczególnymi predyspozycjami dziecka, zaburzeniami itp. Książki dla rodziców podzielono na działy:

Psychologia. Podstawowe zagadnienia dotyczące psychologii ogólnej i psychologii rozwoju dziecka.

Pedagogika. Podstawowe opracowania dotyczące wychowania i etapów rozwoju dziecka.

Pedagogika – Gry i zabawy. Edukacja dzieci przez zabawę

O książkach (i innych mediach) dla dzieci. Dział zawiera książki, które ułatwią dobór właściwych mediów dla dzieci a jednocześnie ukażą pożytki wynikające z ich korzystania i zagrożenia powodowane niewłaściwym, ze względu na wiek i możliwości percepcyjne, doborem mediów.

Biblioterapia. W dziale znajdują się książki, które pokażą rodzicom jak pomóc swoim dzieciom przez literaturę.

Pomóż swojemu dziecku. W tym dziale umieszczono opracowania o tym jak radzić sobie i jak pomagać dziecku mającemu trudności adaptacyjne w nowym środowisku, jak pomóc dziecku autystycznemu, niedosłyszącemu, z problemami szkolnymi itp.

Wychowanie w rodzinie. Pozycje zamieszczone w tym dziale pomagają w świadomym wychowaniu dzieci w rodzinie. Przedstawiają prawidłowy rozwój dziecka fizyczny i psychiczny.

Małe dziecko. Dział poświęcony rozwojowi dziecka w wieku przedszkolnym.

Nastolatki. Dział zawiera wszystkie książki dotyczące nastolatków.

Szkoła. O tym jak się uczyć, jak polubić szkołę, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, a także prezentacja szkół i zawodów oraz informatory o szkołach różnych typów