Informacje ogólne

biblioteka 004Multimedialna Biblioteka dla Dzieci Abecadło

Biblioteka Abecadło powstała w roku 2006 i mieści się na III poziomie Centrum Handlowego AURA w Olsztynie. Abecadło jest jedną z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Cały projekt multimedialnej biblioteki dla dzieci został sfinansowany przez samorząd miasta Olsztyn. Biblioteka zajmuje powierzchnię 400 m² i można do niej dotrzeć ze wszystkich poziomów Centrum windą lub schodami.

Biblioteka posiada stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, skaner, kserokopiarkę, drukarkę.

 

Główne zadania biblioteki to:biblioteka 008

  • rozwijanie czytelnictwa dzieci i młodzieży
  • rozwijanie zainteresowań i twórczości artystycznej dzieci
  • zagospodarowanie wolnego czasu
  • przygotowanie młodych użytkowników do świadomego korzystania z zasobów Internetu
  • praca z dziećmi niepełnosprawnymi, z różnymi dysfunkcjami
  • pomoc rodzicom, nauczycielom, studentom przez gromadzenie pozycji z zakresu pedagogiki, psychologii, wychowania i rozwoju dzieci
  • realizacja edukacji czytelniczej i medialnej we współpracy ze szkołami z terenu Olsztyna i województwa