Artystyczna Kraina czerwiec 2016

Na poniedziałkowych zajęciach dzieci wysłuchały warmińskiej legendy i poznały kilka słów w gwarze warmińskiej. Następnie wykonały ilustracje do legendy. Ostatnie zajęcia poświęcone były bezpieczeństwu na wakacjach.