Sierpień 2016 Bajkowe Pogotowie

Na sierpniowych spotkaniach dzieci pokonywały strach przed lekarzem i szpitalem, uczyły się rozpoznawać złe i dobre emocje, dowiedziały się jak świetnie można bawić się z kolegami z przedszkola, że wspólna zabawa prowadzi do prawdziwej przyjaźni.

„Bajkowe pogotowie” realizowane jest w ramach projektu „Wakacje z biblioteką” sfinansowanego przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.