Artystyczna Kraina luty 2017

W lutym dzieci na spotkaniu w Artystycznej Krainie poznały bajkę “O kotku, który merdał ogonkiem” i dowiedziały się, że bardzo ważne jest akceptowanie odmienności. Rozmawialiśmy też o złych cechach jakimi są: chciwość i zachłanność oraz poznaliśmy historię biednego rybaka i złotej rybki.