Książkowa Kraina styczeń 2018

W lutym uczestnicy spotkania w Książkowej Krainie poznali opowiadanie R. Piątkowskiej “Zmorek”. Rozmawialiśmy o dobrych, złych emocjach. Każdy mógł odczarować swoje strachy i lęki.