Wybieram bibliotekę – Bajki – pomagajki lipiec 2018

Podobnie jak w latach ubiegłych wakacyjne zajęcia dla najmłodszych realizowaliśmy przy wsparciu Miejskiego Zespołu Terapii i Profilaktyki Uzależnień. Dzieci  z opiekunami wzięli udział w cyklu spotkań “Bajki – pomagajki”. Wykorzystując bajki terapeutyczne rozwiązaliśmy wspólnie wiele problemów: nieśmiałość, akceptowanie swoich słabych stron, rozładowanie złości,  akceptacja odmienności.