Tydzień Bibliotek 08-15 maja 2022 – Biblioteka Świat w jednym miejscu

Zapraszamy Wszystkich na wydarzenia, które filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie przygotowały w ramach Tygodnia Bibliotek. W tym roku hasło tego wyjątkowego tygodnia to: BIBLIOTEKA Świat w jednym miejscu.

Harmonogram wydarzeń w filiach bibliotecznych MBP w Olsztynie

Biblioteka Abecadło proponuje:

6.05. (piątek), godz. 12 30 –happening na Starym Mieście wspólnie z Planeta 11 i WBP w Olsztynie
9.05.-14.05. – Abecadło – świat na wyciągnięcie ręki – gra w przestrzeni biblioteki. Gra promująca różnorodne zbiory znajdujące się w przestrzeni biblioteki, polegająca na wyszukaniu 5 prawidłowych odpowiedzi na pytania umieszczone na karcie gry. Na koniec tygodnia ze wszystkich trafnych odpowiedzi zostaną wylosowane trzy karty, których właściciele otrzymają półroczne abonamenty multimedialne.
10.05. godz. 10.00 (grupa zorganizowana) – „Świat książek – od papirusu do książki elektronicznej”: warsztaty
10.05. godz. 17.00 zajęcia dla dzieci 4-6 lat –„Z książką po świecie”: zabawy z różnych stron świata
11.05. godz. 10.00 (grupa zorganizowana) –„W świecie nauki”: eksperymenty i doświadczenia dla przedszkolaków
12.05. godz. 10.00 (grupa zorganizowana) –„Niesamowity świat przyrody”: warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej
12.05. godz. 17.00 warsztaty plastyczne dzieci +6 lat –„W świecie sztuki”: zajęcia plastyczne inspirowane malarstwem abstrakcyjnym