Oferta programowa dla szkół podstawowych

Oferta programowa dla szkół podstawowych

Oferta warsztatów dla uczniów szkół podstawowych została opracowana z zachowaniem podziału na dwie grupy wiekowe: klasy I – III i klasy IV – VI.

Zajęcia dla grup zorganizowanych odbywają się przed otwarciem biblioteki dla czytelników, w godzinach 10.00-11.00.

Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu i tematu spotkania z pracownikiem biblioteki (osobiście na miejscu w bibliotece lub telefonicznie tel. 89 527-28-10 poniedziałek – piątek 10 00 – 18 00; sobota 10 00 – 14 00

Proponowane tematy warsztatów dla uczniów szkół podstawowych:

Klasy I – III

 • Pierwsza wizyta: zwiedzanie biblioteki, zapoznanie ze zbiorami, przegląd interesujących nowości książkowych.
 • Droga książki: od autora do czytelnika – poznanie etapów powstawania książki, wyjaśnienie pojęć: autor, rękopis, ilustrator, eksli­bris, wydawnictwo, redakcja, drukarnia, księgarnia, biblioteka i różnice między nimi.
 • Legenda o św. Jakubie Patronie Olsztyna: zainteresowanie dzieci kulturą i tradycjami regionu, poznanie legendy o św. Jakubie patronie Olsztyna, herb Olsztyna.
 • Moja Warmia: historia regionu, geneza nazwy regionu, tradycje, obyczaje, legendy, podania warmińskie, hymn Warmii.
 • Baśń i bajka: czytanie utworów, poznanie różnic i podobieństw między bajką i baśnią.
 • Biblioterapia: „ Mam tremę” – pokonywanie nieśmiałości.
 • Biblioterapia: „Jestem wściekły” – radzenie sobie ze złymi emocjami.
 • Biblioterapia: „ Siedmiu wspaniałych” – agresja w grupie rówieśniczej.

Klasy IV – VI

 • Pierwsza wizyta: zwiedzanie biblioteki, zapoznanie ze zbiorami, przegląd interesujących nowości książkowych.
 • Nasz region: Gwara warmińska : pogłębienie wiedzy o kulturze własnego regionu, Warmia jako kraina historyczna, cechy gwary warmińskiej, warmińskie tańce i stroje ludowe.
 • Nasz region: Legendy warmińskie „Zaklęty zamek w lesie olsztyńskim” : historia mojej miejscowości i mojego regionu w podaniach i legendach.
 • Historia książki: Od papirusu do książki elektronicznej, poznanie historii książki od czasów najdawniejszych do współczesności.
 • Bezpieczeństwo w sieci: poznanie zasad bezpiecznego, kulturalnego i efektywnego korzystania z Internetu.
 • Rodzaje i gatunki przekazów medialnych: podstawowe elementy języka poszczególnych rodzajów mediów.
 • Komiks – połączenie tekstu i obrazka: historia komiksu, cechy komiksu, odczytywanie i tworzenie komiksu.

Uwaga! Informujemy, że zapisy na zajęcia prowadzimy z miesięcznym wyprzedzeniem.